Efficiënte uitwisseling van Vastgoeddata: Actoren in Actie

In de vastgoedsector wordt dagelijks veel geld weggegooid met omslachtige uitwisseling van vastgoeddata, vooral als dit gebeurt via e-mails en Excel-bijlagen. Excel is echter nooit ontworpen voor dergelijke taken, wat resulteert in onnodig tijdverlies en fouten, zowel voor de verzender als voor de ontvanger.

Een betere methode is directe bestandsuitwisseling. Maar helaas vereist dit gespecialiseerde software engineers, aanzienlijke investeringen en voortdurende aandacht. Directe bestandsuitwisseling is daardoor geen universele en direct toepasbare oplossing.

Uitwisseling van vastgoeddata zoals het hoort

Actoren is dé oplossing: een universele methode voor data-uitwisseling tussen partijen in de vastgoedsector. Het werkt even makkelijk als e-mail; je zendt data met een druk op de knop, maar dan zonder het gedoe van knippen en plakken en allerlei bijlagen.

De naam zegt het al: ‘Actoren’.
Met Actoren kun je data uitwisselen tussen de verschillende actoren in vastgoed, bijvoorbeeld tussen asset managers, fondsen en vastgoedbeheerders. En andere partijen, nu ook voor taxateurs, in de toekomst met aannemers en makelaars.
Dat is pas makkelijke ketenintegratie.

In de vastgoedsector wordt dagelijks veel geld weggegooid  met  omslachtige uitwisseling van vastgoeddata

Het logo van Actoren symboliseert de samenwerking tussen verschillende partijen, waarbij de Asset Manager in het midden staat. Echter, elke marktpartij kan hierin centraal staan.

Organisatie integratie

Bij organisatie integratie doorbreekt Actoren de conventionele barrières door niet alleen binnen individuele organisaties te werken, maar door juist de bruggen te slaan tussen verschillende organisaties of zelfs afdelingen binnen grotere organisaties. Deze aanpak is gericht op het maximaliseren van de potentieel van data door het belang ervan te erkennen en te benutten. Actoren stelt organisaties in staat om niet alleen toegang te krijgen tot hun eigen gegevens, maar ook om interactief betrokken te zijn bij de data van andere organisaties, wat leidt tot meer geïntegreerde oplossingen en een sterkere samenwerking.

Integratie via de data

Wij erkennen dat op gegevensniveau, wat betreft semantiek, alle systemen vergelijkbaar zijn. Dit is logisch, aangezien ze allemaal zijn ontstaan vanuit dezelfde boekhoudkundige principes.  Elke organisatie of onderdeel ervan is een Actor, en er wordt gegevens uitgewisseld tussen deze Actors.  Maar die uitwisseling geschiedt binnen Actoren. En dat maakt alles veel eenvoudiger. De problemen hierboven zijn er dan ook niet.

Om de zaken verder te vereenvoudigen, heeft elke soort Actor slechts één rol. Bijvoorbeeld, een vastgoedbeheerder die ook als verhuurmakelaar functioneert, is een organisatie met twee verschillende Actors.

Actoren is intrinsiek veilig.

Hierdoor kan Actoren automatisch voor veiligheid zorgen. 

Een verhuurmakelaar hoeft bijvoorbeeld alleen maar te weten voor welke objecten leegstand is te verwachten, en heeft met de andere vastgoedobjecten van de beheerder niets te maken.

Een Taxateur heeft alleen de vastgoed data nodig van het complex dat moet worden getaxeerd. En natuurlijk ook voor commercieel vastgoed een kopie van het getekende huurcontract.

In beide gevallen zorgt Actoren automatisch voor het verzenden van alleen de noodzakelijke gegevens. Actoren heeft namelijk alle informatie om zelfstandig beslissingen te nemen. Zo is Actoren zich ervan bewust dat een taxatieopdracht voor commercieel vastgoed vergezeld moet gaan van een huurcontract en weet het welke objecten moeten worden getaxeerd. Hoewel Actoren veel meer soorten documenten aan een vastgoedobject kan koppelen, worden alleen de essentiële gegevens, zoals het huurcontract, naar de taxateur gestuurd: dus alleen de nodige informatie.

Het grote voordeel van deze automatische benadering is dat menselijke fouten, die vaak de belangrijkste oorzaak zijn van problemen met data uitwisseling, worden voorkomen. En dat je voordat je het systeem niet gebruik neemt, of een nieuwe medewerker in dienst neemt, je eerst je door allerlei protocollen moet wringen om ervoor te zorgen dat alle rechten goed staan.

Scroll naar boven