Actoren Enterprise Integration Systems
Behoudt de bestaande applicaties

Welkom

Welkom bij de website van Actoren.
Actoren is de oplossing voor een groot maatschappelijk probleem, dat steeds groter dreigt te worden. Namelijk dat we geen systeem meer kunnen vervangen of aanpassen. 
En daardoor overheid en bedrijfsleven minder effectief kunnen werken.

Het Tribunaal

In 1977 studeerde Hans, onze CEO, af in Bestuurlijke Informatica bij Prof. Brussaard. Die was niet alleen buitengewoon hoogleraar in Delft, maar ook hoogste ambtenaar in Nederland voor automatisering. Brussaard poogde wanhopig om eenheid te krijgen; standaardisatie in de informatievoorziening. Maar hij kreeg het niet voor elkaar, iedereen maakte zijn eigen systemen, op hun eigen manier. Met lede ogen zag hij de groeiende complexiteit aan.
Hij vertelde: “Van Nek, pas op. We komen allemaal voor een tribunaal. En in dat tribunaal moeten we gaan uitleggen aan politici waarom we Nederland zo complex en star hebben gemaakt. Moeten we uitleggen waarom we geen wetten meer kunnen aanpassen, omdat de systemen het niet aankunnen.”
De straffen had hij ook al uitgedacht: iedereen zou worden teruggezet in functie. Informatieanalisten moesten gaan programmeren en programmeurs moesten gaan testen. 

Groot maatschappelijk probleem

Helaas heeft hij gelijk gekregen. En meer dan dat, ook het vervangen van die systemen door iets beters dat hetzelfde en meer kan blijkt niet te kunnen.
Het gaat gewoon niet, is te duur of loopt te lang uit.
Dat probleem bestaat niet alleen bij de centrale of lagere overheid, maar ook in het bedrijfsleven, bij grote en kleine bedrijven. Het gevolg is dat bedrijven hierdoor niet alleen veel geld kwijtraken aan mislukte automatisering, maar ook geen noodzakelijke vernieuwing doorvoeren.
Hiermee hebben we een groot maatschappelijk probleem gecreëerd.

Kristin Skogen Lund, President of the European Tech Alliance

Tegen beter weten in

We kunnen niet door blijven gaan op deze manier. Steeds maar weer proberen bestaande systemen te vervangen of te vernieuwen en vervolgens achteraf constateren dat het toch weer niet gelukt is. Er moet iets gebeuren.
En voor welke oplossing kiezen we? Tegen beter weten in, proberen nog betere methoden, betere planning of een betere controle te ontwikkelen. Dat doen we al een tijdje en het werkt niet. Het is tijd om te accepteren dat dit niet de juiste weg is.

Het gaat ons menselijk organisatievermogen te boven

Waarom kunnen we het niet? Waarom kunnen we bestaande ICT-systemen niet vervangen of vernieuwen? Dat komt – tegenstrijdig genoeg – juist door het vele werk dat we de afgelopen decennia in deze systemen hebben gestopt. Ze zijn gemaakt, getest en aangepast. Eromheen zijn formele en informele procedures ontwikkeld en talloze automatische interfaces. Jarenlang zijn ze fijngeslepen in de organisatie.
Alles bij elkaar is er eeuwen aan getest. Gebruikers hebben duizenden jaren ervaring in hoe ze de verschillende systemen in hun organisatie moeten gebruiken, hoe ze data van het ene systeem naar het andere moet brengen. Wanneer ze wel en niet bepaalde functies moeten gebruiken. Dus niet alleen de systemen zijn technisch en functioneel complex geworden, ook de organisatie eromheen heeft zich gevormd naar die systemen.
Niemand is in staat zo’n complex en vergroeid systeem te vervangen door iets dat hetzelfde kan, maar dan beter. Wat voor methoden en technieken je ook gebruikt, hoe veel geld je er ook tegen aan gooit, hoe vaak we extra budget en tijd beschikbaar stellen, het lukt gewoon niet.
Het gaat ons menselijk organisatievermogen te boven.

Respecteer bestaande systemen

De oplossing ligt voor de hand: als we bestaande systemen niet meer kunnen vervangen of vernieuwen, dan gaan we dat ook niet meer doen. Maak van de nood een deugd. Respecteer die systemen voor wat ze zijn en kunnen. Respecteer het vele werk dat erin is gaan zitten en probeer het niet in een paar jaar beter te doen.
Bouw op het oude systeem een geheel nieuw systeem dat de data van die onderliggende systemen effectief kan gebruiken.
Dit systeem moet de data en de bestaande data integreren tot één nieuw systeem: een Enterprise Integration System. En naadloos samenwerken met de bestaande systemen.

Niet alleen bij de overheid

Dit probleem speelt overal, niet alleen bij de overheid.
Een paar grote vastgoedbeheerders besloten een paar jaar geleden samen te werken om hun ERP-systeem te vervangen. Het werd zeer professioneel aangepakt, met een leverancier die zijn sporen had verdiend. Er werd heel veel tijd, geld en aandacht aan besteed.

Helaas, het lukte niet. Niet alleen verloren de betrokken bedrijven daarmee heel veel geld, maar ze schoten er ook niets mee op. Ze waren weer terug bij af. De beloofde – en noodzakelijke – vernieuwing is er niet gekomen.

Enterprise Integration System

En natuurlijk moet je voor het maken van een Enterprise Integration System niet in de oude fouten vervallen, en gewoon maar ergens beginnen. Je moet dit juist heel zorgvuldig doen.
Het systeem moet dan wel goed gebouwd worden: gestructureerd, met een duidelijke architectuur en visie.
Gericht op snelle implementatie, en eenvoudig uit te breiden voor de toekomst.

Ik rij al elektrisch

Sommige bedrijven denken dat ze zo’n systeem al hebben of aan het bouwen zijn, met behulp van een rapportage systeem als Power Prachtig, maar dat is hetzelfde als zeggen: “in mijn benzineauto zit een accu, dus ik rij al elektrisch.”
Het probleem is dat dit soort rapportagesystemen meer verbrokkelen dan dat ze integreren. Het zijn noodoplossingen die juist complexiteit toevoegen. In het begin helpen ze misschien, maar uiteindelijk brengen ze je verder van je doel af. Ze vormen namelijk geen structurele oplossing.

Wat is het dan wel? 

Bij Actoren weten we precies wat een Enterprise Integration System is. We hebben het gemaakt.
Wij zijn, na jaren voorbereiding, in 2014 gestart met programmeren. Oorspronkelijk dachten wij twee jaar nodig te hebben, maar dat werden er acht.
In al onze onschuld dachten we dat het simpel zou zijn. Immers, je bouwt een applicatie bovenop de al bestaande applicaties, dus je bent al een aardig end op weg.
Maar een echt revolutionair systeem bouwen, en die in de praktijk echt goed werkt, dat is veel en veel meer werk.

Actoren is wellicht de eerste, maar op dit moment zeker niet de enige die dit ziet als de toekomst van de ICT-applicatieontwikkeling.
McKinsey stelt dat binnen een paar jaar dit de methode zal zijn waarop automatisering in grote bedrijven vorm zal krijgen. In hun rapport “The data-driven Enterprise of 2025” beschrijft McKinsey iets dat leest als het ontwerp van ons systeem, inclusief kernpunten van de technische implementatie.
Opvallend verschil: het is 2022 en wij zijn al stukken verder, gewoon doordat we eerder zijn begonnen.

Data moet meteen beschikbaar zijn

Het moet nogal wat kunnen.  Snel kunnen implementeren en met minimale moeite, en tegelijkertijd moet het heel flexibel zijn, alles aan kunnen.

Dat bleek een heel andere architectuur te vereisen en heel andere technologie. We ontdekten bijvoorbeeld dat een databasemanagementsysteem niet geschikt is als basis voor een Enterprise Integration System. We moesten iets bouwen dat veel sneller en flexibeler is. Gelukkig stond in de rest van de wereld de technologische voortgang ook niet stil. Dit gaf ons de mogelijkheid om ons systeem sneller te maken. 

Universele gebruikersinterface, duurzaam

Ook bleek tijdens het bouwen dat een aantal dingen – waarvan wij voorheen alleen durfden dromen – toch haalbaar bleken. Denk aan onderdelen zoals een universele gebruikersinterface en zero implementatie.
Het werd ook duurzamer, door een veel lager energieverbruik.

Een applicatie zonder compromissen

Wij verkopen geen doos met software die door anderen gemaakt is. Dit systeem hebben we helemaal zelf ontwikkeld en gebouwd, en meteen toegepast op een domein dat we goed kenden. Zo leerden we precies wat er allemaal bij komt kijken.
We hebben geen concessies hoeven doen. Dit project was voor eigen rekening en risico: “we put our money where our mouth is.” Niemand drong aan op shortcuts of halve oplossingen.
We zijn trots op het uiteindelijke systeem.