Actoren Enterprise Integration Systems Vereenvoudigt en vernieuwt uw ICT-landschap

Welkom op de website van Actoren.

Actoren is innovatieve software voor krachtige data-collectie en -integratie.

Maar Actoren is meer dan programmatuur. Actoren is de oplossing voor een groeiend maatschappelijk probleem. Een probleem dat al jaren bekend is. Een probleem dat elk jaar miljarden euro’s kost, maar waarvoor niemand een oplossing heeft.
Kristin Skogen Lund, President of the European Tech Alliance

De huidige software applicaties zijn inmiddels zó complex dat ze technisch onvervangbaar zijn geworden.

Lees de ICT-berichtgeving er maar op na. Elke poging om ze te vervangen door een modern, meer geavanceerd systeem loopt stuk op die complexiteit.

Onze overheid en het bedrijfsleven staan daardoor vaak effectief ‘op slot’.

Groot maatschappelijk probleem

In 1977 zei buitengewoon hoogleraar Bestuurlijke Informatica Professor Brussaard het al. Hij wist heel goed waar hij het over had. Immers, hij was ook de hoogste ambtenaar in Nederland op het gebied van automatisering.

Brussaard poogde wanhopig om eenheid te krijgen in de informatievoorziening. Hij wilde verregaande standaardisatie. Ondanks zijn inspanningen kreeg hij dat niet voor elkaar. Met lede ogen zag hij de groeiende complexiteit aan. Hij waarschuwde met vooruitziende blik dat we straks zelfs wetten niet meer op tijd konden wijzigen. Helaas heeft hij gelijk gekregen. Het vervangen van onze huidige complexe systemen door iets beters is onmogelijk geworden. Elke poging lijkt te verzanden in overschreden budgetten en verlopen deadlines.

Het gaat ons menselijk organisatievermogen te boven

Waarom kunnen we het niet? Waarom kunnen we bestaande ICT-systemen niet vervangen of vernieuwen? Dat komt – tegenstrijdig genoeg – juist door het vele werk dat we de afgelopen decennia in deze systemen hebben gestopt. Ze zijn gemaakt, getest en aangepast. Eromheen zijn formele en informele procedures ontwikkeld en talloze automatische interfaces. Jarenlang zijn ze fijngeslepen in de organisatie.

Niemand is in staat zo’n complex en vergroeid systeem te vervangen door iets dat hetzelfde kan, maar dan beter. Wat voor methoden en technieken je ook gebruikt, hoeveel geld je er ook tegenaan gooit, of extra budget en tijd beschikbaar stellen, het lukt gewoon niet. Het gaat ons menselijk organisatievermogen te boven. Het kan gewoon niet.

Actoren benadert dit probleem op geheel eigen wijze.

Actoren hangt als een transparante wolk boven uw software, zonder die software in enige mate te hinderen of te blokkeren.

In die wolk vindt u alles wat u zoekt, precies op de manier die u wilt.

De directe voordelen 

Al uw procedures en werkmethoden kunnen onveranderd gebruikt worden.

Er is geen implementatietraject nodig. Na het inlezen van de data is het systeem klaar voor gebruik. Dit kan ook gefaseerd, als u dat wilt. Uw medewerkers herkennen de interface van Actoren direct. Die is namelijk gebaseerd op voor hen bekende programmatuur. Er is dus ook geen langdurig leertraject nodig.

Wat is Actoren niet? 

Actoren is geen mooie belofte, het is een werkend systeem. Zie op deze site de pagina’s vastgoed, documentatie en op YouTube de video’s over onze vastgoed-applicatie.

Actoren is geen vervanging van uw huidige administratieve software. Het is een aanvulling. Al uw bestaande programmatuur kunt u gewoon blijven gebruiken. U raakt niets kwijt. Integendeel, u krijgt de mogelijkheid om snel en kinderlijk eenvoudig dingen te doen die nu niet mogelijk lijken of zeer complex en tijdrovend zijn.

Wezenlijk nieuw en reduceert complexiteit

Om ons maatschappelijk probleem op te lossen moet de complexiteit gereduceerd worden. Actoren moet dus zowel functioneel als technisch juist minder complex zijn dan bestaande systemen. Anders schiet je het doel voorbij.

In alle rust en 500 keer zo snel

Daarom hebben we Actoren vanaf 2014 in alle rust gebouwd, voor eigen rekening en risico, zodat we compromisloos telkens voor de beste oplossing konden kiezen.

We waren bereid heel ver te gaan om dit te realiseren. Zo kwamen we er al snel achter dat databases veel te traag zijn. En dat je daardoor telkens ingewikkelde en dure software nodig hebt om dat te compenseren. Dus hebben we iets beters gebouwd dat 500 keer sneller is. Door die enorme snelheidswinst konden we ook onze droom realiseren van een generieke user interface. Gebruikers kunnen die zelf inrichten, zodat alleen voor bijzondere functies iets speciaals nodig is. En dat scheelt ook weer complexiteit.

Een overzichtelijk systeem dat de organisatie volgt

En niet te vergeten het Actoren concept zelf, dat de structuur van de organisatie volgt en daardoor het systeem veel eenvoudiger en overzichtelijk in elkaar zit. .

> Lees meer over de techniek achter Actoren

Concreet in de praktijk 

En natuurlijk hebben we dat gedaan voor een concrete toepassing, voor vastgoed, voor echte gebruikers in echte organisaties. 

Met Actoren kunnen deze nu echt datagedreven werken, en meer doen met minder mensen. > Lees meer over onze vastgoed toepassing

Bent u met Actoren op de goede weg?

Ons systeem komt volledig overeen met de voorspellingen uit het baanbrekende rapport van McKinsey: The data-driven enterprise of 2025.

De data-driven Enterprise in 2025 volgens McKinsey 

McKinsey stelt dat binnen een paar jaar dit de methode zal zijn waarop automatisering in grote organisaties vorm zal krijgen.

Net als wij, onderkent McKinsey dat databases ongeschikt zijn en dat er meer en betere technologie nodig is. Net zoals McKinsey, gaat het bij ons ook om software die zich richt op samenwerking in de keten en tussen afdelingen. Ook in ons systeem is voor de data-engineering een aparte en belangrijke rol weggelegd, als verstrekker van de data en bewaker van de data-integriteit. En ook in ons systeem bepalen de gebruikers wat ze met de data doen, en welke data ze met elkaar integreren.

Actoren gaat verder

Maar dat was voor ons nog niet genoeg. Wij hebben veel praktische ervaring met bestaande systemen en weten als geen ander wat gebruikers verwachten van een moderne toepassing. En dat is tegenwoordig nogal wat.

Actoren is dan ook geen losse verzameling technologie die je zelf maar moet integreren. Actoren is een volledig zelfstandige applicatie; direct inzetbaar en te gebruiken. En tegelijk is het een springplank voor verdere vernieuwing.