Control

Real Estate Control

Controleer met meer dan 150 doordachte KPI’s.  Deze zijn gebaseerd op gegevens uit REMS, en gegevens die u zelf kan toevoegen.   KPI’s gebaseerd op contracten, facturen en boekingen.  Op aankoop,  leningen en verkoop van vastgoed.   Selecteer in de tijd via een specifieke referentie datum of vergelijk maanden, kwartalen of jaren onderling.   

Meer dan 150 KPI’s

De basis van controle zijn KPI’s. Eenvoudig te selecteren en te gebruiken.   En drill down naar de oorzaak als een KPI nader onderzoek verlangt.  

KPI’s over vastgoed

Natuurlijk over aantallen, sen typen vastgoed in de portefeuille. Maar ook over punten, WOZ-waarden en Energielabels.
En zie deze op een landkaart. 
Selecteer afwijkingen om data entry fouten op te sporen

KPI’s over huurders kwaliteit

Betalingstermijnen, hoe lang huurt  blijven huurders, verdeeld naar categorieën,  wat is de leeftijds- opbouw.  

KPI’s over rendement

Huur, gemiste huur leegstand, korting, service, warmte.  
Leegstand, ruimte voor mogelijke huurverhogingen, investeringen, kosten en opbrengsten

KPI’s over Portfolio kwaliteit

Hoe lang wordt er gehuurd, wat is de leegstand, nu en in het verleden.  Welke units hebben de meeste klachten ontvangen.

Selecties en dwarsdoorsneden

Maak alle selecties en dwarsdoorsneden, met onze unieke Actoren Filters. Zet een filter in de ene sheet, en zie het effect in alle andere sheets

Rubriceer naar waarde

Rubriceer alle waarden in histogrammen, en klik op een waarde om alle units en complexen te vinden. Bijvoorbeeld de units met de hoogste kosten, of de laagste huurverhoging.

Drill Down

Drill down, zie in een oogopslag afwijkingen, en spoor op waar deze precies zitten. 

Stem  af op uw wensen

Actoren kan afgestemd worden per organisatie en per gebruiker. Iedere gebruiker kan zijn eigen dashboards zien, en zelf de voorpagina kiezen. 

Eigen code stelsel

Gebruik als eigenaar uw eigen nummers en codes. Voor vastgoed, kostensoorten, huurcomponenten en grootboek rekeningnummers.   

Combineer meerdere vastgoedbeheerders tot 

Combineer de data van verschillende vastgoedbeheerders tot één geheel. Combineer de data van verschillende complexen bij verschillende vastgoedbeheerders tot een financiële administratie. 

Eigen opstart pagina

Met Actoren kunt u een onbeperkt aantal dashboards maken. Stel uw eigen opstartpagina in, zodat u en uw in een oogopslag de belangrijkste KPI’s kan zien. 

Bewaak vertrouwelijke informatie

Bepaal precies welke gegevens wie mag zien. Wenst u een potentiële koper toegang te geven tot de data? Voeg de koper toe als gebruiker, maar kruis eerst aan welke gegevens de koper niet mag zien, zoals de personalia van de huurder.