WWS jaar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Vastgoed velden >

WWS jaar

Jaar waar de Redelijke huur op is gebaseerd.
 

Het Nederlandse systeem voor huur regulatie heet WWS.
In het Huuroverzicht definieert dit veld het exacte jaartal waarop de Redelijke huur is gebaseerd.

 

Het WWS-jaar wisselt   op 1 juli, het wisselt niet per 1 januari.

Voorbeeld: op 15-3-2020 is het WWS-jaar 2019 en op 15-8-2020 is het WWS-jaar 2020..