Tijdlijn

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tools >

Tijdlijn

De Tijdlijn definieert de selectie van perioden.

 

Als er geen tijdlijn filter is gesteld dan wordt de maand van de peildatum als waarde van de geselecteerde tijdlijn genomen.   Dit komt voor als je überhaupt geen tijdlijn op het werklbad hebt geplaatst, of als je na het plaatsen de tijdlijn weghaalt uit Automatisch filteren.

ToolTimeLIne

 

Wat is een Periode

We gebruiken de beste fit per type data set

Financiële periodes
Financiële perioden tref je aan in datasets als Omzet facturen, Kosten facturen en Boekingsregels.
Dus we gebruiken daar NIET de factuurdatum of boekingsdatum, maar de financiële periode van de facturen of boekingen.

Kalendermaanden
Er zijn ook datasets waar geen financiele periode voor bestaat. We nemen dan de maand van de meest relevante datum,
Wij gebruiken dus kalendermaanden voor Complex, UnitHuuroverzicht en Tickets

 

Filtering

De Tijdlijn beïnvloedt de zichtbaarheid, direct of indirect van het hele werkblad.

 

Volgorde

De volgorde van selecteren in de tijdlijn bepaalt de volgorde in de andere tools.

Als je de tijdlijn in omgekeerde tijdvolgorde selecteert, dan staat de meest recente periode vooraan.
Hieronder een voorbeeld van een draaitabel voor Complex en TIjdlijn voor % Huur tov Markthuur.

ToolTimeLine_Seq

 

Complexen

Alleen complexen worden getoond waarvoor de units een geldend contract hebben binnen de tijdlijn.
Daarnaast worden voor een eigenaar alleen de complexen getoond  tussen de Aankoop datum***en Verkoop datum

Voor een beheerder worden alleen de complexen getoond tussen Inbeheer en

VGM Inbeheer eind.

 

Units

Er moet  een Contracten gelden voor de unit. Units zonder contracten zijn niet zichtbaar.

Als een unit niet wordt gebruikt dan moet er een leegstand contract zijn.
Je kan dat verder beperken door  de   Aankoop datum en Verkoop datum van een unit in te vullen. Ook bij units geldt dat alleen units worden getoond tussen de Aankoop datum en Verkoop datum van het complex.  Beiden moeten dus gelden.

 

Sommige datasets, bijvoorbeeld boekingen, refereren aan vastgoed dat niet meer in eigendom is. Je moet dan de tijdlijn uitbreiden.

Zie Boekingsregels filtering voor een voorbeeld.

 

 
Contracten

het Huuroverzicht toont contracten waarbij de peildatum tussen Start datum contract en Datum eind contract

de Huur Prolongaties tonen alle contracten met hun verlengingen. Het veld Huidig geeft aan welke prolongatie op een gegeven moment, volgens de peildatum, geldig is.

 

Zowel de tijdlijn als de peildatum

Bij gebruik van zowel de Tijdlijn als de peildatum wint  in het algemeen de Tijdlijn,  Maar bij soms is een expliciete datum nodig, zoals bijvoorbeeld bij het Huuroverzicht.