Kosten facturen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tools >

Kosten facturen

Met deze tool kan je kosten facturen weergeven.

 

Vastgoedreferentie

Omzet facturen worden gestuurd aan huurders, en zijn daardoor verbonden aan een unit.  

Kostenfacturen zijn vaak niet altijd te herleiden tot  een individuele eenheid, maar ook op een complex of Sub-complex. Het veld Vastgoed code definieert het in een enkele kolom.
Maar Je kan ook individuele velden selecteren zoals Complex en Unit.

 

Actor Referentie

Je kan alle kostenfacturen van een bepaalde Crediteur selecteren met behulp van het Crediteuren nummer.

 

Identificatie van de factuur

De facturen worden uiteraard geïdentificeerd met het voor elke vastgoedmanager unieke Factuur nr Inkoop. Dit nummer is een volgnummer dat door de vastgoedmanager wordt toegekend.  Als je als eigenaar meerdere vastgoed beheerders hebt, hoeft dit nummer niet uniek te zijn.

Het Factuur nr omzet is het nummer zoals gedefinieerd door de verzender van de factuur, verschillende leveranciers kunnen en zullen hetzelfde nummer gebruiken, dit nummer is vaak niet uniek.

 

Factuurbedragen

De factuurbedragen zijn Ex BTW,