Complex

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tools >

Complex

Lijst van complexen, speciaal voor aansturen filtering.
 

Deze tool is een van de meest gebruikte onderdelen van het Werkblad.

 

Het wordt meestal gebruikt als een filter.

Je kan ook in deze dataset bepaalde gegevens als het Complex wijzigen, en hierdoor je eigen nummer systeem gebruiken.  

De waarden van de vastgoed totalen worden getoond per complex.

De getoonde Complexen worden gefilterd door:
Tijdlijn en Peildatum

 

Complexen waar geen contract voor is bij een unit worden NIET getoond.