Totaal Kosten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Exploitatie velden >

Totaal Kosten

Niveau 1 Totaal van vastgoed gerelateerde exploitatie
 

Dit veld is de som van:SumTotalCost

 

Niet vastgoed kosten

Totaal kosten beheer

Totaal corporate kosten

Totaal investeringen

 

Het veld is gebaseerd op de Exploitatierekeningen van de grootboekrekening, zoals beschreven bij Exploitatie