Niet vastgoed kosten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Exploitatie velden > Totaal Kosten >

Niet vastgoed kosten

Totaal vastgoed gerelateerde kosten, gebaseerd op exploitatie.
 

Dit veld is de som van:SumTotalCost

 

Vaste Kosten

Totaal onderhouds uitgaven

Niet inbare service kosten

vastgoed man Kosten

Overige kosten

 

Het is opgeteld bij:

Totaal Kosten

 

Het veld is gebaseerd op de Exploitatierekeningen van de grootboekrekening, zoals beschreven bij Exploitatie