Vaste Kosten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Exploitatie velden > Totaal Kosten > Niet vastgoed kosten >

Vaste Kosten

Vaste kosten (belastingen, verzekeringen, pacht) gebaseerd op exploitatie.
 

Dit veld is de som van:SumTotalCost

 

Onroerend goed belastingen

Rioolheffing

***Waterschapslasten

Andere gemeentelijke belastingen

Erfpacht

Verhuurdersheffing

Onroerend goed verzekering

 

Dit veld is opgeteld in de velden:

Totaal Kosten

Niet vastgoed kosten

 

Het veld is gebaseerd op de Exploitatierekeningen van de grootboekrekening, zoals beschreven bij Exploitatie