Huurgrens

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Vastgoed velden > Punten >

Huurgrens

jaarlijkse limiet voor huur sociale woningbouw.
 

Deze waarde als  vastgesteld door de overheid.   Het is een waarde die jaarlijks wordt vastgesteld. RegulatedLimitAmt