Gereguleerd

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Vastgoed velden >

Gereguleerd

De huur is aan een wettelijk maximum gebonden voor deze unit.
 

Dit veld is Ja als de Unit  valt onder de huurbescherming.

-----

De waarde wordt als volgt bepaald voor residentiële units:

Als de Woning type de waarde 'Student' bevat dan is de aarde altijd Ja.

Bij leegstand gebruiken we de Markthuur, en indien die kleiner of gelijk is aan de Huurgrens is de waarde van dit veld gelijk aan Ja

Als het een niet-leegstand is, gebruiken we de Huur. En ook hier geldt, indien het minder of gelijk is aan de Huurgrens, is de waarde van dit veld gelijk aan Ja.