Provincie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Adres velden >

Provincie

Provincie.
 

De provincie waar de unit in is gelegen.StreetNumber

 

Je kan het invoeren met de tabel tool van Unit.