% huurders mutaties

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Contract velden > ChapFieldsContractBase > Leegstand >

% huurders mutaties

Percentage huurders wisselingen vergeleken met totaal aantal units.
 

Het meet wanneer huurders hun contract beëindigen: alleen wanneer een huurder echt vertrekt. Wanneer een huurder een nieuw contract heeft voor dezelfde Unit, is het geen mutatie. Daarom kan het percentage lager zijn dan het percentage contractbeëindiging.