datum Betaling

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Velden facturen algemeen >

datum Betaling

datum Betaling
 

De werkelijke datum van een betaling, volgens het bankafschrift. PaymentDateIcon

 

Deze datum wordt tezamen met de factuur datum en peildatum gebruikt om de waarde te bepalen van de velden:

 

Betaling &lt;= 0 maanden

Betaling &lt;= 1 maanden

Betaling &lt;= 2 maanden

Betaling &lt;= 3 maanden

***Betaling &gt; 3 maanden