Vastgoed type

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Vastgoed velden >

Vastgoed type

Dit type kan zijn 'Portfolio', 'Complex', 'SubComplex' en 'Unit'.
 

Dit type kan zijn 'Portfolio', 'Complex', 'SubComplex' en 'Unit'.FullMoCode

Het wordt voornamelijk intern  door Actoren gebruikt, maar kan in sommige gevallen nuttig zijn om bijvoorbeeld Power BI applicaties op te baseren.