IsNewTenant

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Contract velden > ChapFieldsContractBase >

IsNewTenant

is een nieuwe huurder.
 

De waarde is Ja, als er in de gekozen Periode een contract met een nieuwe huurder is. Na deze Periode is de waarde Nee. TenantName

 

Indien een huurder twee contracten achter elkaar heeft, ziet Actoren het als dezelfde huurder en is er dus geen nieuwe huurder.