factuur datum

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Velden facturen algemeen >

factuur datum

Factuur datum van de factuur.
 

De  factuurdatum: de  waarop een factuur boekhoudkundig is verstuurd. invDate