Hol or dSell

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Aan/verkoop velden >

Hol or dSell

Houden of Verkopen van een vastgoed object (complex, Unit).
 

Om u te helpen definiëren welke eigenschappen je wilt houden, en welke verkopen. HoldSellTypische waarden zijn 'Vasthouden', 'Verkopen', 'Definiëren'.

Je kan de waarde voor dit veld invoegen of wijzigen   met de tabel tool in Complex of Unit.