Te doen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Algemene Velden >

Te doen

Algemeen veld om aan te geven wat er gedaan moet worden.
 

Dit veld is bestemd om aan te geven wat er moet gebeuren.GeneralToDo
Er kan een tekst worden ingevoerd.

Je kan wat er gedaan moet worden ook invullen in het veld Taak, maar een taak is wat meer veelomvattend.  Dus wat er gedaan moet worden maakt onderdeel uit van een taak.

 

Dit is een algemeen veld. Wat voor soort algemene velden er zijn, en hoe je ze hoort te gebruiken, vind je in Algemene Velden.