Fin jaar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Datum velden >

Fin jaar

Financieel jaar, of jaar van begindatum contract of prolongatie.
 

Dit veld wordt gebruikt in de Facturen, kosten en opbrengsten en de boekingen.FinYearIcon

De Exploitatie velden zijn gebaseerd op dit veld.

 

De jaren in de Tijdlijn en het jaar in de Peildatum worden in vergelijkingen gezien als hetzelfde als dit boekjaar.