Fin Per

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Datum velden >

Fin Per

Financieel periode of maand van begindatum contract of prolongatie.
 

Dit veld wordt gebruikt in de Facturen, kosten en opbrengsten en de boekingen.Period De Exploitatie velden zijn gebaseerd op dit veld.

 

De maanden in de Tijdlijn en de maand in de Peildatum worden in vergelijkingen gezien als hetzelfde als dit boekjaar.