Tijdlijn als filter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Automatisch filteren >

Tijdlijn als filter

Met de tlool Tijdlijn kan je een filter zetten op de tijdlijn. Bijvoorbeeld twee jaren, of twee verschillende maanden.

In het onderstaande voorbeelden is het eerste kwartaal genomen van een aantal jaren.

FilterTimeLine_Q1

 

Het gebruik van dit filter werkt overal in door, door het hele werkblad.

Hieronder het effect in een draaitabel.

 

FilterTimeLine_Q1

 

 

 

Als je het hele filter weg haalt, dan neemt Actoren de maand van de Peildatum als filter,

 

 

 

Welke complexen en units zie je?

 

Gedurende de jaren wijzigt welke objecten  in eigendom of beheer zijn.

Vastgoed wordt gekocht en verkocht. En beheerders nemen portefeuilles in beheer.

 
Wat je ziet hangt dan ook af van de  datums die je instelt op je werkblad.

 

En dat kan je op twee manieren doen:
Met de Peildatum als filter alleen,  of met de tijdlijn
 

Met alleen de peildatum zie je  de objecten zoals ze aanwezig  waren in de maand  van de peildatum.

 

Maar als je een tijdlijn plaatst kan je  een langere periode zien.

Je kan perioden selecteren zoals jaren en maanden.

En daarna zie je dan alle objecten   die ergens op één moment gedurende  die perioden in beheer of  eigendom waren.

 

Het zetten van de tijdlijn heeft een direct gevolg in de units en complexen die je ziet.  

Dit beinvloedt wat je ziet in In de Tabel tool en Landkaart.

En als je een tijdlijn afhankelijke Draai tabel zie je ook alleen de betreffende units.