Debiteuren nummer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Actor velden >

Debiteuren nummer

Debiteurennummer. Een debiteur kan elke Actor rol hebben.
 

Elke Actor kan een debiteur zijn.

In principe is het  debiteurennummer van een Actor gelijk aan het 'hoofdnummer', bijvoorbeeld het huurdersnummer.

 

In het Huuroverzicht is een Debiteur hetzelfde als een huurder, dus de Huurder nummer en Debiteuren nummer zijn hetzelfde.