Aankoop datum

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Aan/verkoop velden >

Aankoop datum

Aankoop datum van een asset, item of vastgoed..
 

De datum van de aankoop van het Complexof de Unit.DatePurchase

 

Je kan de waarde voor veld invoegen of wijzigen   met de tabel tool in Complex of Unit.
 

Deze datum regelt ook de zichtbaarheid van het Complex of de Unit. Vanaf deze aankoopdatum is het complex zichtbaar in bijvoorbeeld het Complex en het Huuroverzicht.   Als er geen aankoopdatum is ingevuld wordt de datum van de eerste factuur gebruikt.