Datum uitgevoerd

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Velden tickerts >

Datum uitgevoerd

Datum de werkzaamheden van de ticket zijn uitgevoerd.
 

Deze datum kan leeg zijn, en dat zou  moeten betekenen dat het Ticket nog niet is uitgevoerd. DateExecuted

 

Zie ook Velden tickerts