Crediteuren nummer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Actor velden >

Crediteuren nummer

Crediteurenummer. Een crediteur kan elke Actor Rol hebben.
 

Een crediteur is geen aparte Actor, maar een nummer dat Je kan toewijzen aan elke Actor.

CreditorNumber

Een crediteur kan worden geassocieerd met, maar niet beperkt tot:

 

Leverancier

VVE

Deurwaarder