Kostensoort

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Financiering >

Kostensoort

kostensoort
 

Het Kostensoort geeft aan op welke kosten de boeking betrekking heeft. CostTypeNumber
En kan vertaald worden naar je eigen nummer, zie .Kostensoort orig

Dit is speciaal handig als een eigenaar meerdere vastgoed managers heeft, ieder met hun eigen systematiek. Je kan dat dan vertalen naar dezelfde systematiek.

 

Ook de Kostensoort naam kan vertaald worden en daarna bevat de Kostensoort naam orig de originele Kostensoort naam.