# Tickets in uitvoering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Velden tickerts >

# Tickets in uitvoering

Aantal Tickets niet uitgevoerd.
 

Het aantal openstaande tickets,  een belangrijk gegeven voor de bedrifjsvoering. CntTicketsPending