Financiering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden >

Financiering

De velden betreffende financiën (Grootboek, Boekingen) zijn:ChapFinAdmFieldsIcon

 

Fin jaar

Fin Per

Boek datum

Admin nummer

Admin Naam

Admin orig nummer

Admin Originele naam

grootboek nummer

Grb Rekening naam

orig grootboek nummer

Grb Rekening name orig

Boekstuk nummer

Dagboek nr

Boeking Omschrijving

Omschrijving boek regel

Kostensoort

Kostensoort orig

Kostensoort naam orig

Exploitatie Rekening

Bedrag debit

Saldo Bedrag

Bedrag credit

Saldo Bedrag

BTW Bedrag

 

Daarnaast verwijzen de boekingen natuurlijk naar:

de velden in de sub administraties debiteuren en crediteuren.

het vastgoed.