Exploitatie velden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden >

Exploitatie velden

De grootboek Exploitatierekeningen zijn  gebaseerd op de boekingen.ChapFieldsDestinationsIcon

 

Je kan ook soortgelijke velden gebruiken op basis van contracten en facturen. Het voordeel van Exploitatierekeningen is:

Het geeft een vollediger beeld van de inkomsten en de kosten.

Het bevat ook correcties die in het grootboek zijn aangebracht.

 

Om het te gebruiken, moet je eerst grootboekrekeningen met de functie Exploitatie toewijzen aan de juiste bestemming. Dat moet je 1 keer doen, voor alle Exploitatierekeningen. Niet alle grootboekrekeningen hoeven worden toegewezen, alleen de rekeningen relevant voor Omzet en kosten van vastgoed.  

 

Er zijn twee soorten velden:

Bestemmingsvelden toegewezen aan het grootboek
Je kan ze toewijzen met de functie Exploitatie

Samenvatting van de velden. Dit zijn met ∑ gemerkt.
Je kunt deze niet toewijzen, we gaan ervan uit dat er op lager niveau op wordt geboekt. Het zijn samenvattende velden.
Dit toestaan zou overigens verwarrend zijn voor de meeste gebruikers, je weet dan niet meer precies waar de bedragen vandaan komen.

 

1        Totaal Bruto omzet

 1.1        Totaal vastgoed omzet

         1.1.1        Totaal Theoretische huur

                 1.1.1.1        residentiële Huur

                 1.1.1.2        commerciële huur

                 1.1.1.3        Winkel huur

                 1.1.1.4        Kantoor huur

                 1.1.1.5        Huur parkeren

                 1.1.1.6        Huur berging

                 1.1.1.7        Fin Leegstand

         1.1.2        Fin Leegstand

         1.1.3        Huur korting

 1.2        Overige Omzet

2        Totaal Kosten

 2.1        Niet vastgoed kosten

         2.1.1        Vaste Kosten

                 2.1.1.1        Onroerend goed belastingen

                 2.1.1.2        Rioolheffing

                 2.1.1.3        Waterschapslasten

                 2.1.1.4 Andere gemeentelijke belastingen

                 2.1.1.5        Erfpacht

                 2.1.1.6        Verhuurdersheffing

                 2.1.1.7        Onroerend goed verzekering

         2.1.2        Totaal onderhouds uitgaven

                 2.1.2.1        Gepland onderhoud

                 2.1.2.2        onderhouds en reparatie kosten

                 2.1.2.3        kosten leegstand

                 2.1.2.4        Kosten huurder mutatie

                 2.1.2.5        VVE kosten

                 2.1.2.6        Kosten duurzaamheid

         2.1.3        Niet inbare service kosten

         2.1.4        vastgoed man Kosten

         2.1.5        Overige kosten

 2.2        Totaal kosten beheer

         2.2.1        Totale Bemidd + Mark

                 2.2.1.1        Huur bemiddelings kosten

                 2.2.1.2        Marketing kosten

         2.2.2        Admin kosten

 2.3        Totaal corporate kosten

         2.3.1        Corporate Kosten

         2.3.2        Tech initiatieven cost

 2.4        Totaal investeringen

         2.4.1        Woning verbetering capex

         2.4.2        Geplande onderhoud investeringen

         2.4.3        Gepland investeringen VVE

         2.4.4        Onderhoud capex

         2.4.5        investeringen Duurzaamheid