Datum velden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden >

Datum velden

Een aantal algemene datums en volgorde  velden zijn:ChapFieldsDate

peildatum

Fin jaar

Fin Per