Contract regels velden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Contract velden >

Contract regels velden

ChapFieldsContractLineIn de dataset Huur Prolongaties kunnen meerdere Huurregels voorkomen.

 

De specifieke velden vind je hier.

De waarden (geld, aantallen, percentages, gemiddelden) voor zover hier beschikbaar vind je  in Contract waarden