Velden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Velden

Actoren bevat honderden velden. We hebben ze gecategoriseerd in gemakkelijker te hanteren groepen. Maar de categorisering is niet absoluut, soms behoort een veld tot twee of meer groepen.

 

NIET ALLE VELDEN zijn in elke applicatie opgenomen.  Dat hangt mede af van het ERP systeem waar de data uit wordt gehaald. Als een ERP systeem bepaalde data niet heeft, dan is het niet in dit hier wel opgenomen, maar je kan het niet via de applicatie  middels de veldkiezer benaderen, omdat het immers niet in de applicatie is opgenomen.