AvgMarketValue

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Aan/verkoop velden > Marktwaarde >

AvgMarketValue

marktwaarde van de unit op de datum van taxatie, indien verhuurd.
 

Het gemiddelde van Marktwaarde over de Tijdlijn als filter.AvgMarketValue