Waarde leegstand

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Aan/verkoop velden > Marktwaarde >

Waarde leegstand

Waarde van de eenheid bij leegstand.
 

De waarde bij leegstand, is gelding vanaf de Datum marktwaarde.. AmtVacantValue

Wij gaan ervan uit dat  deze waarde tegelijk met de Marktwaarde wordt vastgesteld.