Verwachte verkoop prijs ex BTW

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Aan/verkoop velden > Marktwaarde >

Verwachte verkoop prijs ex BTW

Verwacht berkoop bedrag van het vastgoed ex BTW.
 

Je kan het veld met de tabel tool in Complex of Unit.AmtSaleExpected
Als je Actoren invoegt, voegt je de twee waarden op het complexe niveau toe.