Betaling <= 3 maanden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Huurder kwaliteit >

Betaling &lt;= 3 maanden

Betaling ontvangen tussen 2 en 3 maanden na factuurdatum.
 

De factuur wordt door de huurder betaald of door je afgeschreven na 2 maanden maar uiterlijk binnen 3 maanden. AmtPayLe3Zie ook Betaling &lt;= 1 maanden voor een meer gedetailleerde uitleg.