Betaling <= 2 maanden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Huurder kwaliteit >

Betaling &lt;= 2 maanden

Betaling ontvangen tussen 1 en 2 maanden na factuurdatum.
 

De factuur wordt door de huurder na een maand maar uiterlijk binnen 2 maanden betaald. AmtPayLe2Zie ook Betaling &lt;= 1 maanden voor een meer gedetailleerde uitleg..