Actor nummer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Velden > Actor velden >

Actor nummer

Nummer van de Actor. Het is niet uniek.
 

Nummer van een Actor. Zie Actor velden.ActorNumber

 

Normaal gesproken gebruikt je  dit nummer niet

Normaal gesproken gebruiken we een meer contextafhankelijk nummer, zoals Huurder nummer of VGM nummer. Maar er zijn omstandigheden dat je ze in één kolom wilt zien, en dan gebruik je het Actor Nummer.  

 

Technisch gezien zijn ze allemaal een Actor Nummer. Soms, bijvoorbeeld, op een Actoren Account, gaat de context over Actors in het algemeen. En op dat moment hebben we een Actor Account.

 

Niet uniek

Een Actor Nummer is NIET uniek, ook niet in dezelfde rol. Je kan zelfs hetzelfde Huurdersnummer hebben, omdat twee Property Managers hetzelfde nummer gebruiken. Een VastgoedManager kan hetzelfde nummer toekennen aan een huurder en een Leverancier, zij hebben hetzelfde Actor Nummer.

Maar maak je geen zorgen, onze software onderscheidt ze van elkaar, het is alleen een probleem voor mensen.

Je kan echter wel de functie Transpose gebruiken om nummers en namen te vertalen naar je eigen nummers en namen.