Het verschil

Functioneel en technisch geheel nieuw
Het onderscheid dat Actoren bijzonder maakt

Toekomstbestendig, innovatief, duurzaam

Actoren is een geheel nieuw concept, gebouwd om te voldoen aan de applicaties van de toekomst. Hiermee komt het volledig overeen met de voorspellingen uit het baanbrekende rapport vanMckInsey: The data-driven enterprise of 2025.

Zoals ook McKinsey onderkende was geheel nieuwe technologie nodig om over een hele organisatie op data te kunnen integreren. Deze technologie bestond nog niet, maar wij begrepen al vroeg dat dit een voorwaarde was om de volgende stap in efficiëntie te kunnen bereiken. Daarom begonnen wij in 2014 met de ontwikkeling van deze technologie, helemaal vanaf de basis.

Nieuwe concepten en nieuwe technologie moeten in de praktijk getoetst worden om ze kunnen verbeteren. Actoren is de praktijkgerichte toepassing die dit mogelijk maakt.

Het gaat hier, net zoals McKinsey voorzien had, om software die zich richt op samenwerking in de keten en tussen afdelingen. Voor de data-engineer is ook in ons systeem een aparte en belangrijke rol weggelegd, als bewaker van de data-integriteit. Daarbij zetten wij kunstmatige intelligentie in waar het nodig en nuttig is.

Maar dat was voor ons nog niet genoeg. Wij hebben veel praktische ervaring met bestaande systemen en weten als geen ander wat gebruikers verwachten van een moderne toepassing. En dat is tegenwoordig nogal wat.

Gebruikers willen bijvoorbeeld dat een toepassing precies doet wat zij willen, een die ze naar eigen wens kunnen aanpassen aan hun specifieke informatiegebied. Moderne gebruikers zijn gewend geraakt aan applicaties die meteen werken, zoals de apps op hun mobiele telefoon. Ze willen geen langdurige implementatietrajecten meer.

Een andere eis is dat een moderne applicatie een enorme hoeveelheid noodzakelijke details moet bevatten. Dat vind je alleen terug in software die gemaakt is in samenwerking met echte gebruikers, met gebruik van echte data en met diepgaande praktijktests.

Samenwerken in de keten

Elke organisatie is een Actor die samenwerkt met andere Actoren in een keten. Deze samenwerking wordt direct  ondersteund door Actoren. 

Lees verder
Hypermodern en innovatief

Voor deze krachtige functionaliteit maken wij gebruik van de modernste technologie. Actoren zit daardoor heel strak en eenvoudig in elkaar.
 En dat merk je.

Lees verder
De ervaring van decennia

Wij hebben decennia ervaring in software ontwikkeling.  Actoren is dan ook gebouwd op een stevig en hypermodern fundament. 
Actoren kan hierdoor onbeperkt worden uitgebreid.

> Lees verder
Duurzaam

Het groeiende aantal ICT-servers verbruikt een steeds groter deel van de beschikbare elektriciteit. Actoren is enorm snel, doet veel meer in korte tijd, en gebruikt daardoor veel minder energie. Duurzaamheid bespaart geld.

> Lees verder
Wat doet Actoren niet?

Actoren kan heel veel. Het doet waar andere systemen in tekort schieten of wat in die andere systemen ontbreekt, maar het is niet ontwikkeld als alleskunner, het is géén vervanging voor al uw huidige systemen. Daardoor kunnen we Actoren snel en eenvoudig houden. Lees verder…

> Lees meer
Het zijn de details die het doen

Actoren onderscheidt zich ook op vele belangrijke details. Het laat overbodige dingen weg, biedt voortschrijdend inzicht, is transparant en de implementatie kost geen inspanning.

> Lees verder

Samenwerken in de keten

Samenwerken in de vastgoed keten. De naam van Actoren BV is op dit begrip terug te voeren. Het is ook duidelijk herkenbaar in ons logo.
Een organisatie is namelijk geen geïsoleerd eiland. Elke organisatie maakt altijd deel uit van een keten. Dat betekent dus dat er data moet worden uitgewisseld en dat er moet worden samengewerkt. Het liefst op een efficiënte en snelle wijze, foutloos en met een goede managementcontrole, en zonder overtypen of kopiëren van gegevens. Maar natuurlijk ook met behoud van de eigen identiteit, eigen applicaties, data en werkwijzen. Actoren maakt dat alles mogelijk. Er hoeven geen kostbare en risicovolle trajecten te worden doorlopen.
Actoren vormt een laag bovenop de bestaande systemen die zorg draagt voor data-integratie en communicatie. Data wordt uit de bestaande applicaties ingelezen; flexibel, krachtig en veelzijdig. En de bestaande systemen blijven doen waar zij juist goed in zijn.
Actoren voorkomt versnippering. Geen ad-hoc oplossingen, speciale rapportages of haastig samengestelde interfaces. Actoren maakt dit overbodig. Actoren beheert alle data en verzorgt de communicatie, zowel intern als tussen Actoren.
Actoren ontsluit data voor organisaties met en zonder specifieke applicaties. Dat biedt transparantie, snel en intuïtief. Zo leidt Actoren tot een nuttige vereenvoudiging van het informatielandschap van elke organisatie.
Actoren werkt nu voor eigenaren en beheerders, maar in de toekomst met iedereen in de keten. Dus ook met huurders, leveranciers, aannemers en onderaannemers. En juist met die communicatie en samenwerking is in de gehele keten nog heel veel winst te behalen.

Hypermodern en innovatief

Voor Actoren staan mensen centraal, niet de computers.
In de afgelopen decennia waren computers langzaam en weinig krachtig. Alle software was erop gericht om het computers het makkelijk te maken. Dat mensen zich daardoor in allerlei bochten moesten wringen werd op de koop toegenomen. Dat is logisch, want het kon niet anders.
Maar in de afgelopen 10 jaar hebben zich gigantisch grote ontwikkelingen voorgedaan in computertechnologie. Technische oplossingen die vroeger noodzakelijk waren om data te ontsluiten en verwerken zijn nu eerder een probleem, een sta-in-de-weg, dan een oplossing geworden.
Wij hebben daarom in 2014 afscheid genomen van dit soort ouderwetse technologie en ons gericht op technologie gemaakt voor de cloud, in de cloud. Technologie geheel gericht op moderne computers. En doordat wij gebruik konden maken van de nieuwste technologieën van Google en Microsoft die ook niet stil stonden (waarvoor dank), is dat behoorlijk snel gegaan. Dit is een miljoeneninvestering geweest, die wij gelukkig over meerdere ontwikkelingsjaren hebben kunnen spreiden en die we mede daardoor uit geheel uit eigen middelen hebben kunnen financieren.
Het resultaat mag er zijn: een basis snelheidswinst met een factor 10.000. Dit gaf ons de mogelijkheid om programmatuur aan te passen aan mensen, in plaats van andersom.
Het weghalen van al die oude meuk betekende ook minder interne complexiteit; een belangrijk kenmerk van echte vooruitgang. Niet voor niets heeft een moderne elektrische auto ook veel minder onderdelen dan een klassieke dieselauto.
Door deze interne eenvoud is systeem ook toekomstbestendig.
Tegelijkertijd krijgt u hiermee een systeem dat veel minder beslag legt op uw computersysteem en dat daarom ook duurzaam is.

De ervaring van decennia

Actoren heeft decennia ervaring in het ontwikkelen van software. Wij weten ondertussen wat werkt en wat niet werkt. Deze kennis hebben we gebruikt voor het bouwen van het fundament onder onze software.
Vergelijk het met een aannemer, die zorgt ook eerst voor een gedegen fundament als hij een torenflat bouwt. Logisch, zonder goed fundament kun je niet erg hoog bouwen.
Bij het bouwen van software wordt dat fundament nogal eens overgeslagen. De klant wil immers snel een oplossing. Op termijn ontstaat dan echter het probleem dat de applicatie niet meer kan worden uitgebreid; het fundament is te zwak geworden.
En zo gaat het vaak. Kijk maar om je heen; de meeste applicaties zijn de afgelopen jaren functioneel gestagneerd. Dit is bijvoorbeeld de reden dat veel vastgoedbedrijven op zoek zijn naar een nieuw ERP-systeem.
Wij hebben voor Actoren eerst een duurzaam fundament gebouwd.
Vanzelfsprekend was dit een grote investering, maar onze klanten hebben daardoor wel de zekerheid van een modern en toekomstbestendig systeem. Een systeem waarop we nog vele jaren kunnen bouwen.

Duurzaam

Duurzaamheid in vastgoed betekent ook duurzaamheid in uw eigen organisatie.
De groeiende computercapaciteit in de cloud – en dus de groei van datacenters – doet een steeds groter beroep op het totale nationale elektriciteitsverbruik. Een belangrijke factor daarin is dat die cloud steeds krachtiger, duurdere en grotere servers vraagt.
Heel begrijpelijk, want traditioneel is de inzet van meer computercapaciteit altijd de gemakkelijkste manier geweest om applicaties sneller te maken. En dat is zonde, want dat is nergens voor nodig. Je moet juist de software zelf sneller maken.
Gelukkig kan dat tegenwoordig veel beter. Stop met het gebruiken van verouderde energieverslindende techniek, stap over naar moderne hulpmiddelen die speciaal voor de cloud zijn ontwikkeld. Snel en energiezuinig.
Dat hebben wij met Actoren gedaan. Toegegeven, dat was een behoorlijke investering, maar die was eenmalig en inmiddels achter de rug. Nu ondervinden wij – en u dus ook – daar de voordelen van.
Wij, omdat onze technische infrastructuur nu veel eenvoudiger en dus voordeliger kan zijn. En u, omdat wij onze prijzen daarom in uw voordeel hebben kunnen aanpassen.
Een ander groot voordeel van die nieuwe cloud-techniek is dat uw medewerkers een veel snellere applicatie zullen krijgen. Immers, Actoren is niet een paar procent, maar tientallen tot honderden keren sneller. Dit levert u natuurlijk een aanzienlijke kostenbesparing op, want wachten op computers is verloren tijd.
Zo maar eens een paar voorbeelden waarbij duurzaamheid juist geld oplevert.

Wat doet Actoren niet 

Actoren breidt bestaande systemen uit, maar is geen vervanger van die systemen.
Dus Actoren is geen ERP-systeem of een nieuw boekhoudsysteem. Actoren is ook geen HRM-systeem. Die systemen bestaan al jaren en ze doen hun werk goed genoeg.
Actoren kunt u zien als een laag bovenop al uw huidige systemen, die tevens de verbinding tussen al die systemen vormt. Het ontsluit de data in al die systemen. Niet alleen in een organisatie, maar tussen alle organisaties in de vastgoedketen.
Deze functionaliteit maakt van Actoren een krachtige tool. Slim, simpel en snel en vooral gemakkelijk te gebruiken door iedereen in de organisatie.

Het zijn de details die het doen

Actoren is hypermoderne software die gebruik maakt van de laatste inzichten en technologieën op het gebied van softwareontwikkeling. Het is een innovatief systeem en door kritische analyse van bestaande processen onderscheidt het zich ook op andere punten wezenlijk van andere applicaties.
Het is dan ook geen losse verzameling van applicaties die later kunstmatig zijn samengevoegd.
En waar andere applicaties erop gericht lijken te zijn om zoveel mogelijk data te laten zien, concentreert Actoren zich juist op de data die u nodig hebt. Dat is dan ook het enige dat u ziet. De rest is overbodig. Dat geeft een concreet en gewenst overzicht en dat leidt weer tot voortschrijdend inzicht.
Natuurlijk geven wij graag een uitgebreide demonstratie. Wij beantwoorden dan al uw vragen over de dagelijkse praktijk van het werken met Actoren of andere gerelateerde informatie.

U weet precies wat u aanschaft


Via onze uitgebreide video’s kunt u vooraf bestuderen hoe Actoren werkt en wat uw voordelen zijn. Op die manier weet u bij Actoren precies wat u aanschaft. Met dezelfde video’s helpen we uw medewerkers snel en in hun eigen tijd Actoren onder de knie te krijgen. Niet alleen bij de eerste invoering, maar ook bij het inwerken van nieuwe medewerkers.
En laten we het belangrijkste detail niet vergeten; de ingebruikname van Actoren kost geen tijd en is zonder risico; het is gebruiksklaar.

De kunst van het weglaten

Uw tijd is kostbaar. Vandaar dat wij u niet door alle data laten ploegen. Het systeem is slim genoeg om dat voor u te doen.

> Lees meer
Voortschrijdend inzicht

Door data te onderzoeken, te assimileren en te overleggen met anderen, ontstaan nieuwe inzichten. Daardoor kunt u nog beter uw werk doen. Lees verder…

> Lees meer
Transparant

Bij Actoren weet u precies wat u krijgt. Er zijn geen verrassingen achteraf. Via onze video’s kunt u alles van tevoren tot in detail bekijken.

Lees meer
Zero implementatie

Wij zorgen ervoor dat Actoren werkt, sluiten de systemen aan en controleren alles. Zelf hoeft u niets te doen.

> Lees meer

De kunst van het weglaten

Wordt er weinig of niets met die overvloed aan data gedaan? Dat ligt dan meestal niet aan de mensen, maar aan de tools.
De meeste applicaties produceren graag zoveel mogelijk data. Met soms honderden overzichten, rapporten en schermen.
U rest de schone taak om dat allemaal te lezen en te analyseren. Dat kost enorm veel tijd en de praktijk laat zien dat het niet gebeurt. De juiste tool kan u helpen dit patroon te doorbreken. Actoren munt namelijk uit in het weglaten van data. Het laat alleen de data zien waar u in geïnteresseerd bent. U hoeft dus niet meer te zoeken of door dikke rapporten te bladeren. Zo kunt u zich concentreren op het echte werk. Dat is toch veel effectiever?
Een ander gevolg is dat het u voortschrijdend inzicht oplevert.

Voortschrijdend inzicht

De wereld verandert en wij worden steeds wijzer. We zoeken dingen uit die ons opvallen. We hebben interactie met anderen.
Actoren helpt je bij het signaleren van opvallende dingen en het uitzoeken ervan. Gelijktijdig is het mogelijk om interactie met anderen te hebben, binnen hetzelfde systeem. Dat is onze kunst van het weglaten. 
Met dit leerproces en het voortschrijdend inzicht dat eruit volgt kom je als organisatie vaak tot verrassende inzichten. En inzicht brengt een organisatie verder.

Transparant

Met Actoren weet u precies wat u krijgt. Daarbij krijgt u ook de beschikking over onze uitgebreide instructievideo’s. Wij bieden altijd vooraf duidelijkheid en volledige transparantie. U krijgt nooit verrassingen achteraf.
Die transparantie ziet u ook terug in onze support en het contact met ons. Er bestaan geen filters en tussenpersonen tussen de programmeur en u. U kunt juist rechtstreeks met de ontwikkelaars contact opnemen.
Wij bieden persoonlijke betrokkenheid bij uw vragen en eventuele aanpassingen of support.

Zero implementatie

Het implementeren van een nieuwe applicatie is vaak een grote klus. Het kan vele maanden, soms jaren, duren voordat een applicatie daadwerkelijk gebruikt kan worden. Vaak is daar een speciaal projectteam, inhuur van externe consultants en dagelijkse monitoring door het management voor nodig.
Dat is bij Actoren totaal onnodig. Actoren heeft, zoals u van een modern systeem mag verwachten, zero implementatie.
Actoren werkt direct. Wij verbinden de dataconnector en laden de data. Daar hoeft u niets voor te doen.
Daarna kan iedereen in uw organisatie zich het systeem eigen maken. Dat kan in hun eigen tempo, met behulp van onze instructie video’s .
Ook als u Actoren wilt aanvullen met data uit andere systemen is dit voor u weinig werk. De analyse en de implementatie worden immers door Actoren gedaan en alles wordt turnkey afgeleverd. Daarna heeft u alle tijd om deze nieuwe functionaliteit te integreren in uw werkprocessen.